XARXES. Els primers intercanvis fa 6.000 anys

  • Fecha: 19/05/2010 - 05/09/2010

 

Exposició que presenta diversos objectes arqueològics, del període neolític. Centrant-se especialment en l'extracció i comercialització de la variscita de les mines de Gavà i la societat neolítica especialment a partir dels objectes d'algunes necròplis de l'entorn de Sabadell i d'altres indrets de Catalunya.

Tot plegat s'inicia i es conclou a l'entorn d'una reflexió global sobre les xarxes d'intercanvi d'objectes i coneixements i el seu paper fonamental en el creixement de les societats humanes tant les actuals com les prehistòriques.

L'exposició ha estat organitzada pels Museus de Gavà i Sabadell amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Generalitat de Cataunya. Presenta objectes procedents d'una vintena de museus o col·leccions de Catalunya principalment però, també, d'altres procedències. Arriba a Manresa en el marc de la Xarxa de Museus Locals de la qual el nostre museu forma part i gràcies al suport de la Diputació de Barcelona.